Lähetä sähköpostia

Puheenjohtaja 2019 Samuel Susilinna: puheenjohtaja@transperheet.fi

Info: info@transperheet.fi

Haluatko jäseneksi?

Jäsenmaksu vuonna 2019 on 25e, perheenjäsen 5e ja tukijäsen 100e.

Voit liittyä jäseneksi täällä: https://holvi.com/shop/transperheet/

Haluatko lahjoittaa?

Voit lahjoittaa yhdistykselle Setan sivujen kautta: https://seta.fi/tue/translasten-ja-nuorten-perheet-ry/

 
Luvan saaja: Seta ry

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017)

Luvan numero: RA/2017/1106

Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019

Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Translasten ja -nuorten perheet ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia.

Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta."

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Tietojasi ei säilytetä, eikä luovuteta eteenpäin. Niitä käytetään vain viestiin vastaamiseen.