Translasten ja -nuorten perheiden yhdistys on perustettu vuonna 2017 ja se toimii koko Suomessa.

Yhdistyksen visio

Vanhemmat tukevat lasta tässä hetkessä

Kokemus sukupuolesta on yksilöllinen niin lapsilla ja nuorilla kuin aikuisillakin. Kuulluksi tuleminen sekä tuen ja avun saaminen sukupuoli-identiteetin pohtimiseen on lapsen edun mukaista. Vaikka lapsen tai nuoren kokemus sukupuolesta voi muuttua, lapsi ja nuori tarvitsee tukea tässä hetkessä eikä lapsen kokemusta voi siksi koskaan ohittaa.

Vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen

Lapsen sukupuolikokemuksen tukeminen voi olla vanhemmille ja muille lapsen läheisille uutta ja haasteellista sekä eri tavoin kuormittavaa. Vanhemmat tarvitsevat erityisesti tietoa ja vertaistukea. Tiedon ja vertaistuen avulla heillä on välineitä, joiden avulla he voivat paremmin tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja toimijuutta erilaisissa yhteisöissä ja asiointitilanteissa.

Suomi on sukupuoliltaan moninaisille lapsille ja nuorille hyvä paikka elää

Sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten tutkimuksen ja hoidon pitää Suomessa olla asianmukaista, avointa, nopeaa ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Tarvittavaa hoitoa pitää saada jo tutkimusprosessin aikana, ja hoidon tulee perustua ajankohtaisiin kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Vaikka Suomessa alle 13-vuotiaiden lasten sukupuolikokemusta ei tutkita, myös heidän tilanne tulee huomioida asiantuntevasti sekä terveydenhuollossa että muilla yhteiskunnan osa-alueilla. 

Lasten ja nuorten palveluiden tulee olla yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti sensitiivisiä sukupuolen moninaisuudelle. Lasten ja nuorten yhteisöjen ja yhteiskunnan palveluiden tulee kehittyä niin, että sukupuoliltaan moninaiset lapset ja nuoret voivat elää sosiaalisessa sukupuolessaan haluamallaan tavalla.

Tuoreimmat kuulumiset löydät somekanavistamme

 

Tästä Instagramiin

Tästä Facebookiin

								 								 Yhdistys Translasten ja -nuorten perheet ry
Translasten ja -nuorten perheet ry edistää translasten ja -nuorten oikeuksia ja tukee heidän perheitään.