Translasten ja -nuorten perheiden yhdistys on perustettu vuonna 2017 ja se toimii koko Suomessa.

Yhdistyksen visio

Vanhempien tulee tukea lasta tässä hetkessä

Lapsen ja nuoren sukupuolen kokeminen on yksilöllistä, kuten aikuisillakin. Kun lapsi tai nuori tarvitsee tukea ja apua pohtiessaan sukupuoli-identiteettiään, hänen tarvitsee tulla kuulluksi. Sukupuolen kokemuksen muuttumisen pelko ei saa olla este lapsen tukemiselle.

Vanhemmat tarvitsevat tukea

Lapsen sukupuolikokemuksen tukeminen voi asettaa vanhemmat joskus haasteiden eteen. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja vertaistukea tukeakseen lasta yhteiskunnassa, erilaisissa asiointitilanteissa ja yhteisöissä.

Yhteiskunnan tulee muuttua translapsille ja -nuorille paremmaksi paikaksi elää

Translasten ja -nuorten tutkimuksen ja hoidon pitää Suomessa olla asianmukaista, avointa, nopeaa ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Tarvittavaa hoitoa pitää saada jo tutkimusprosessin aikana.

Tuoreimmat kuulumiset löydät somekanavistamme

 

Tästä Twitteriin

Tästä Instagramiin

Tästä Facebookiin

								 								 Yhdistys Translasten ja -nuorten perheet ry
Translasten ja -nuorten perheet ry edistää translasten ja -nuorten oikeuksia ja tukee heidän perheitään.