Näyttökuva

Yhdistyksen kannanotto translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmän raporttiin

Vaihtoehtoiset sääntelymallit sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman järjestämiseksi: Translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmä

1) Arvostamme, että raportissakin tuodaan vahvasti esille, että hallitussuunnitelmaan kirjattu täysi-ikäisyys ei ole kriteerinä kestävä malli. Alaikäisten huomioiminen on luonnollisestikin meille tärkeimpiä asioita lakiuudistuksessa.

2) Samaten arvostamme, että raportissa on selkeästi pohdittu eri ratkaisuja monelta eri kannalta ja huomioitu potentiaaliset ongelmakohdat erityisesti itsemääräämisoikeuden ja harkinta-ajan osalta.

3) On tärkeää, että on pyritty tuomaan kattavasti myös muista pohjoismaista huomioita siitä, mikä siellä on toiminut tai mitä joudutaan jälkikäteen korjaamaan, eikä vain vastattu siihen, mitä raportilta on suppeasti alun perin kysytty. Tämä näkyy erityisesti ikärajan huomioimisessa eri maissa: nuoret on kaikkialla joko otettu huomioon tai on ryhdytty toimenpiteisiin heidän huomioimisekseen. Suomen ei ole mitään syytä jäädä tältä osin pahasti muita jälkeen ja jättää nuoriaan haavoittuvaiseen asemaan.

4) On tärkeää myös, että raportissakin kiinnitetään huomiota siihen, kuinka koko lakiuudistus pohjautuu kiperästi nyt sukupuolibinääriin ja kuinka se ei ole hyvä asia.

5) Teemme nyt kaikkemme sen eteen, että lakiuudistus saadaan nyt toteutumaan ja että se toteutuu mahdollisimman hyvin transihmisten hyvinvointi huomioiden. Kuten sanottua, on erityisesti alaikäisten sisällyttäminen äärimmäisen tärkeää, sillä he ovat – kuten raportissakin todetaan – se haavoittuvin ryhmä. Lisäksi raportin esille nostamissa ongelmakohdissa täytyy olla huolellinen.

6) Toivomme, että saamme nyt tueksemme tähän työhön kaikki: yhteistyökumppanimme, liittolaisemme, ystävämme ja kaikki ne, jotka haluavat apunamme turvata nuortemme hyvinvoinnin – ja korostamme, että tässä on kyse lastemme ihmisoikeuksista.