Toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksen toiminnan keskeiset (strategiset) painopisteet

Translasten ja -nuorten perheet ry:llä on vuoden 2019 päätavoitteena saada translain muutos eduskunnan käsittelyyn. Muina toiminnan painopisteinä ovat vertaistoiminta, verkostoituminen ja toiminnan vakiinnuttaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen esimerkiksi sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten hoitopolun parantamisen osalta.

Vuonna 2019 oma toiminta

Itse järjestettävät tapahtumat ja niiden sisällöt

Piknik kesällä

Järjestetään vertaistapaamisena piknik Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä ja jäsenistön toiveiden mukaan myös muiden kaupunkien Pride-tapahtumien yhteydessä.

Lasten ja nuorten tapaamisia eri puolilla Suomea

Yhdistyksellä on jäseniä ympäri Suomen, joten yhdistys järjestää vuoden 2019 aikana myös alueellisia tapahtumia, jotta mahdollisimman monella perheellä olisi mahdollisuus tulla paikalle matalalla kynnyksellä.

Viikonloppuleiri perheille

Yhdistys järjestää vuonna 2019 toisen vuosittaisen viikonloppuleirin perheille, joissa on sukupuoleltaan moninainen lapsi tai nuori. Leirin prosessia kehitetään edellisen vuoden kokemusten perusteella.

Pikkujoulut

Yhdistys järjestää jäsenilleen ja muille yhdistyksestä kiinnostuneille pikkujoulutapahtuman loppuvuonna 2019.

Verkostoitumistyön tiedossa olevat tapahtumat vuonna 2019

Vuonna 2019 yhdistys on aktiivisesti yhteydessä sidosryhmiin ja -järjestöihin yhteistyön mahdollisuuksista. Vuonna 2018 yhdistys liittyi Seta ry:n jäseneksi, ja jäsenyyden myötä yhdistys tekee tiiviimpää yhteistyötä myös Setan ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa.

Yhdistys on aktiivisesti läsnä sukupuoltaan pohtivien lasten perheille suunnatuissa, Transtukipisteen ja Sateenkaariperheiden järjestämissä tapaamisissa.

Yhdistys on mukana Kuuluu kaikille -translakikampanjan edistämisessä eri tavoin.

Yhdistys osallistuu erilaisiin alueellisiin Pride-tapahtumiin näkyvästi, ja huomioi ne myös viestinnässään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Yhdistys kiinnittää vuonna 2019 erityistä huomiota jäsenten sitouttamiseen sekä hallitusjäsenhankintaan. Ensimmäisten toimintavuosien kokemusten perusteella kehitetään jäsenistön sitouttamista ja aktivoimista. Erityisen tärkeää on huomioida, että yhdistys on maanlaajuinen ja monella yhdistyksen jäsenistä on todennäköisesti paljon vastuuta ja aikapainetta monesta suunnasta elämäntilanteen vuoksi, joten toiminnan on vastattava näihin tarpeisiin.

Myös viestintää kehitetään osana toiminnan vakiinnuttamista (kohta 6).

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhdistys jakaa tietoa toiminnastaan ja strategisista tavoitteistaan mahdollisimman laajasti lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Yhdistys ottaa yhteistyökumppanien kanssa yhteyttä keskeisiin päättäjiin ja pyrkii tuomaan myös sukupuoleltaan moninaisten lasten ja nuorten arkea ja hoitopolkuun liittyviä keskeisiä ongelmakohtia näkyviin.

Yhdistys tarjoaa omaa kokemusasiantuntijuuttaan yhteistyökumppanien käyttöön sellaisissa tilanteissa ja päätöksenteossa, jossa sukupuoleltaan moninaisten lasten ja nuorten asioita käsitellään.

Yhdistyksen jäsenasiat ja hallitustyö

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa.

Hallituksen kokoukset vuonna 2019 pidetään aina parillisten kuukausien ensimmäisenä sunnuntaina klo 20.00 videopuheluin. Kokousten päivämäärät vuonna 2019 ovat 3.2., 7.4., 2.6., 4.8., 6.10., ja 1.12. 2019.

Kevät- ja syyskokoukset pidetään pk-seudulla ja niihin on mahdollista osallistua myös etänä verkon kautta.

Viestintä

Facebook

Yhdistyksen julkinen Facebook-sivu on osoitteessa https://www.facebook.com/transperheet/, ja sivulla jaetaan ajankohtaista tietoa, tapahtumia sekä linkkejä. Vapaamuotoinen yhteistyö jäsenistön kanssa tapahtuu yhdistyksen jäsenille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Yhdistys on myös läsnä muissa vertaisryhmissä, joissa sukupuoleltaan moninaisten lasten perheet käyvät vertaiskeskustelua.

Kotisivut

Yhdistyksen verkkosivusto on osoitteessa http://www.transperheet.fi/, ja  sivustolta löytyy niin Twitter kuin Facebook. Sivustolla päivitetään linkkejä, tietoa tarjoavia sivuja sekä yhdistyksen medianäkyvyydestä kertovaa sivua. Sivustolla pidetään yllä myös sukupuolineutraali wc -listaa

Jäsenkirje

Jäsenkirjeen myötä tiedotetaan jäsenistöä  tapahtumista ja kokouksista neljästi vuodessa. Jäsenkirje lähetetään Membook -jäsenrekisterisivuston kautta.

Twitter

Yhdistyksen Twitter -tilin tunnus on @Transperheet. Tilin kautta yhdistys jakaa ajankohtaisia viestejä varsinkin translakiin liittyen, ja osallistuu sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoleltaan moninaisia lapsia ja nuoria käsittelevään keskusteluun myös kansainvälisesti. Keskusteluun osallistuessaan yhdistys tiedostaa, että sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa keskiössä tulee olla niiden ihmisten äänen, joilla on keskusteltavasta asiasta henkilökohtaista kokemusta.

Media

Yhdistys pyrkii osallistumaan  sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoleltaan moninaisia lapsia ja nuoria käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedotukseen eri medioissa (lehdet, radio, tv, podcast). Keskusteluun osallistuessaan yhdistys tiedostaa, että sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa keskiössä tulee olla niiden ihmisten äänen, joilla on keskusteltavasta asiasta henkilökohtaista kokemusta.

Verkostoyhteistyö

Vuoden 2019 keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Amnesty, Trasek, Seta, HeSeta/Helsinki Pride ja muut alueelliset Seta ry:n jäsenjärjestöt, Ihmisoikeusliitto, sekä Sateenkaariperheet. Yhdistys kontaktoi vuoden 2019 aikana aktiivisesti yhteistyökumppaneitaan ja osallistuu yhteisen toiminnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.