Tulostettavat transgender-opasteet

Tulosta täältä laminoitavat transgender-opastekortit sekä -tarrat.
Kortteja voi säilyttää lompakossa tai passin välissä. Tarrat voi liimata esim. bussikorttiin tai kirjastokorttiin.
Pieni transgender-merkki mahtuu passiin, jos on odotettavissa ongelmia passintarkastuksessa.

Käyttöoikeusmerkki ja -ranneke

Merkki uima-asusteeseen tai ranneke, joka oikeuttaa henkilön käyttämään uima-asustetta saunassa.
Hinta: 2,20 € / 3,20 €
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry verkkokauppa

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa tukea ja tietoa kaikille, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa.
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa.
http://seta.fi/

Trasek

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen.
Trasek kouluttaa, jakaa tietoa, järjestää tilaisuuksia, antaa lausuntoja, edustaa jäsenistöään ja toimii muilla tavoin sukupuolivähemmistöön kuuluvien aseman parantamiseksi.
http://trasek.fi/

Helsinki Pride -yhteisö

Helsinki Pride -yhteisö (ent.HeSeta ry) on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta.
https://pride.fi/

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö. Sen toiminta on yhteisölähtöistä.
https://www.transry.fi/

Transfeminiinit ry

Transfeminiinit ry on perustettu ajamaan transfeminiinejä koskevia yhteiskunnallisia oikeuksia ja ylläpitämään transfeminiineille tukiverkostotoimintaa.
https://transfeminiinit.fi/

Sinuiksi tuki- ja neuvontapalvelu

Sinuiksi-palvelun ammattilaiset antavat tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja identiteettiään pohtiville ihmisille sekä heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Yhteydenoton aiheita voivat olla seksuaalinen suuntautuminen, seksi ja seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu.
Puhelinpäivystys on auki maanantaisin klo 19-21 ja torstaisin klo 13-15 numerossa 044 300 2355.
https://www.sinuiksi.fi/

Perhesuhdekeskus

Sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskus lisää hyvinvointia sateenkaari-ihmisten perhesuhteisiin järjestämällä perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi.

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän perheenjäsenensä, kuten heidän vanhempansa, puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa ja muut läheisensä.
https://perhesuhdekeskus.fi/

Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheet ry:n tarkoituksena on toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.
https://sateenkaariperheet.fi/

Amnesty

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen ja ikärajasta on luovuttava. Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen saada hoitoa.
https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/itsemaaraamisoikeus-sukupuoleen/

Kuuluu kaikille!

Kuuluu kaikille! on Setan ja Trasekin kampanja itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain ja sukupuolen moninaisuuden näkyvyyden puolesta.
Kampanja on käynnistetty syksyllä 2016 ja se jatkuu, kunnes ihmisoikeuksia kunnioittava ja hyvän hoidon takaava uudistunut translainsäädäntö tulee voimaan.

http://www.translaki.fi/