Tälle sivulle keräämme tieteellistä ja kokemuksellista tietoa, joka auttaa käsittelemään transsukupuolisuutta perheessä. Osa materiaaleista on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Lapsen nimi koulun järjestelmissä

Jotta translapsi tai -nuori voisi elää sosiaalisesti hyvää elämää omana itsenään, hän usein transioituu sosiaalisesti. Sosiaalinen transitioituminen vähentää merkittävästi translasten ja -nuorten kokemaa vähemmistöstressiä. Yksi tärkeimmistä sosiaalisesti transitioitunutta lasta tai nuorta suojaavista asioista on identiteettiin sopiva kutsumanimi.

On hyvin tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on sosiaalisessa transitioitumisessa ympäröivän yhteisön tuki ja lupa. Yksi tärkeä osa tätä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa on koulun ja kodin välinen viestintäjärjestelmä, joka antaa lapselle luvan olla oma itsensä.

Opetushallitus on yhteistyössä Visman kanssa korjaamassa Primus/Wilma-järjestelmäänsä niin, että lapsen tai nuoren kokeman sukupuolen mukainen lempinimi tulee viestintäjärjestelmissä mahdolliseksi mahdollisimman pian. Visma on lisäämässä tiedon tästä opetuksen järjestäjille.

Jos lapsesi hyötyy lempinimen käytössä Primuksessa/Wilmassa toimintaohje on seuraava:

  1. Huoltaja tai lapsen pääasiallinen hoitaja on yhteydessä kouluun. Vismassa on ohjeet opetuksen järjestäjälle. Asia on opetuksen järjestäjän/koulun, huoltajan/sijaishoitajan ja oppilaan välinen.
  2. Jos opetuksen järjestäjä/koulu tarvitsee asiaan teknistä apua, niin tällöin Opetushallituksen KOSKI-tiimi ja opintohallintojärjestelmätoimittaja avustavat.
Väriliituja muodostaen sateenkaaren värit

Trasek: Linjaukset alaikäisten henkilön juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista

Oppaita, raportteja ja hoitosuosituksia

Kasvurauha – Opas sateenkaarilasten ja nuorten vanhemmille 2023

Moninaiset lapsemme – Raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta

Standards of Care V7 – Hyvän hoidon suositus

Transtukipiste on vuonna 2017 kääntänyt yhteistyössä WPATHin (The World Professional Association for Transgender Health), HUS:n jaTAYS:n sukupuoli-identiteettitutkimuksen ja sukupuolen korjaushoidon asiantuntijoiden, Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän ja käännöstoimisto Delinguan kanssa kansainvälisen hoitosuosituksen.

Voit ladata suomennoksen hoitosuosituksesta tästä dropbox-linkistä.

Standards of Care V8 – Kansainväliset hoitosuositukset

Seta: viisi myyttiä lapsista ja sukupuolen moninaisuudesta

Tietopaketti sateenkaari­lapsista ja -nuorista ammattilaiselle

Ihmisiä, kokemuksia, blogeja

Sateenkaarimaalaus ja kengät