Sukupuoliristiriidan hoitoon pääsyä helpotettava

Translasten ja -nuorten perheet ja Seta ottavat kantaa transsukupuolisten alaikäisten hoitoon pääsyn esteiden purkamisesta ja tuen lisäämisestä. Vastikään julkaistiin transnuorten itsemurhariskiin liittyvä suomalaistutkimus. Tutkimuksen mukaan nuorisopsykiatrian asiakkaana yli 13-vuotiailla transnuorilla on … Lue lisää

Lausuntomme Rikkomaton-kansalaisaloitteesta

Olimme lakivaliokunnan kuultavana Rikkomaton-kansalaisaloitteesta 29.2.2024. Translasten ja -nuorten perheet pitää aloitetta erittäin tervetulleena ja kannattaa sen tavoitetta kieltää toiminta, joka tähtää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun eheyttämiseen eli seksuaalinen suuntautumisen muuttamista heteroksi ja/tai sukupuolen muuttamista cissukupuoliseksi.

Mistä transaikuiset tulevat?

Transihmisistä suuri osa tunnistaa sukupuoli-identiteettinsä jo lapsena. Miksi estämme mahdollisuuden onnelliseen lapsuuteen ja nuoruuteen vaatimalla, että pitää jaksaa odottaa aikuiseksi saadakseen apua ja tukea sekä mahdollisuuden elää oikeassa sukupuolessa myös … Lue lisää

Lausuntomme luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

1. Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin (1 §) Translasten ja –nuorten perheet ry:n mukaan luonnos laiksi sukupuolen vahvistamisesta sisältää nykytilanteeseen verrattuna huomattavia parannuksia sukupuolen vahvistamiseksi erityisesti lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja psykiatrisen diagnoosin … Lue lisää

1 2
Skip to content