Lausuntomme Rikkomaton-kansalaisaloitteesta

Olimme lakivaliokunnan kuultavana Rikkomaton-kansalaisaloitteesta 29.2.2024. Translasten ja -nuorten perheet pitää aloitetta erittäin tervetulleena ja kannattaa sen tavoitetta kieltää toiminta, joka tähtää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun eheyttämiseen eli seksuaalinen suuntautumisen muuttamista heteroksi ja/tai sukupuolen muuttamista cissukupuoliseksi.

Skip to content