Käsi jossa sydän ja taustalla sateenkaari

Näen sinut – Opas lapsen sukupuolen moninaisuuteen on julkaistu!

Meillä on ilo kertoa, että ensimmäinen suomalainen sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kokemuksia käsittelevä kirja on julkaistu! Kirjan on koonnut Anu-Maija Kärjä ja sen nimi on ”Näen sinut – Opas lapsen sukupuolen moninaisuuteen.” Se on tilattavissa täällä 19 euron hintaan, sisältäen postikulut.

Sukupuoliltaan moninaiset lapset ja nuoret ovat koko ajan kiihtyvässä määrin kiivaan keskustelun kohteena myös Suomessa, erityisesti nyt, kun translain uudistusta valmistellaan ja yhtenä tärkeimmistä kipupisteistä on, tulisiko alaikäisetkin ottaa laissa huomioon. Potilasmäärä nuorten transpoleille on jatkuvassa valtavassa kasvussa, ja esimerkiksi yhdistyksemme vertaistuen piiriin hakeutuu jatkuvasti uusia perheitä.

Kun lapsi ilmoittaa olevansa eri sukupuolta kuin siihen asti on odotettu, on vanhempi usein täydessä tietotyhjiössä. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan jopa 5 prosenttia suomalaisnuorista kokee sukupuolensa muuksi kuin selkeästi tytöksi tai pojaksi. Monen heistä kärsimä kehodysforia ja ympäröivän yhteiskunnan tietämättömyys tekevät heistä riskiryhmää mielenterveysongelmien ja itsetuhoisuuden suhteen. Kuinka heidän käy yhteiskunnassa, jossa tietoa heidän tilanteestaan on kaikilla vähän, jos ollenkaan? Uskomme, että meidän kirjamme vastaa sekä vanhempien ja läheisten että opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden alan ammattilaisten tarpeisiin. Alaikäisten huomioiminen translain uudistuksessa olisi tärkeä askel eteenpäin näiden perheiden tukemiseksi, mutta yhteiskunnan muuttaminen ymmärtäväisemmäksi on pitkällisempi projekti. Tämä kirja toimii yhtenä askeleena eteenpäin.

Anu-Maija Kärjä on koonnut kirjan yhteistyössä yhdistyksemme kanssa sellaisten perheiden kokemuksista, joissa lapsi kertoo olevansa muuta sukupuolta kuin on syntymässä oletettu. Perheiden tarinoissa toistuvat sekä yhteneväiset että yksilölliset tarinat. Miten käy, kun transpolin kanssa sukset menevät ristiin? Miten selvitä, kun sukulaiset syyttävät lapsen pakottamisesta trans-muottiin? Miten sovittaa yhteen usko ja lapsen sukupuolen moninaisuus? Entä jos nuori toteaa, ettei olekaan trans? Taustalla kaikissa tarinoissa kulkee kuitenkin koko ajan se tärkein: kuinka parhaiten tuen lastani?

Kirja on alun perin koottu Kärjän journalismin opinnäytetyönä Oulun ammattikorkeakouluun. Idean kirjaan Kärjä sai kirjoitettuaan Ylelle aiheesta artikkelin ja liikututtuaan perheiden kertomuksista.

Perheiden kokemusten ohella kirja sisältää myös mm. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtavan sosiaalityöntekijän Maarit Huuskan artikkelin tueksi vanhemmille.

Näen sinut -kirja julkaistaan Books on Demandin kautta. Kustantajana toimii Translasten ja -nuorten perheet ry. Kirja on tilattavissa verkkokaupastamme, toimitukset heinäkuun aikana. Ensimmäiset 20 tilaajaa saavat kirjatoimituksen mukana myös heijastimen.

Translasten ja -nuorten perheet ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on sukupuoliltaan moninaisten lasten ja -nuorten oikeuksien edistäminen ja heidän perheidensä tukeminen. Yhdistys toimii aktiivisesti sen puolesta, että kaikilla lapsilla olisi yhtäläiset ihmisoikeudet – sukupuolesta viis.