Tulostettavat transgender-opasteet

Tulosta täältä laminoitavat transgender-opastekortit sekä -tarrat.
Kortteja voi säilyttää lompakossa tai passin välissä. Tarrat voi liimata esim. bussikorttiin tai kirjastokorttiin.
Pieni transgender-merkki mahtuu passiin, jos on odotettavissa ongelmia passintarkastuksessa. (huom! ruotsin oikeinkirjoitusta korjattu 10/2017)

Käyttöoikeusmerkki ja -ranneke

Merkki uima-asusteeseen tai ranneke, joka oikeuttaa henkilön käyttämään uima-asustetta saunassa.
Hinta: 2,20 € / 3,20 €
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry verkkokauppa

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa tukea ja tietoa kaikille, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa.
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/

Kuuluu kaikille!

Kuuluu kaikille! on Setan ja Trasekin kampanja itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain ja sukupuolen moninaisuuden näkyvyyden puolesta.
Kampanja on käynnistetty syksyllä 2016 ja se jatkuu, kunnes ihmisoikeuksia kunnioittava ja hyvän hoidon takaava uudistunut translainsäädäntö tulee voimaan.

http://www.translaki.fi/

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa.
http://seta.fi/

Trasek

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen.
Trasek kouluttaa, jakaa tietoa, järjestää tilaisuuksia, antaa lausuntoja, edustaa jäsenistöään ja toimii muilla tavoin sukupuolivähemmistöön kuuluvien aseman parantamiseksi.
http://trasek.fi/

Amnesty

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen ja ikärajasta on luovuttava. Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen saada hoitoa.
https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/itsemaaraamisoikeus-sukupuoleen/

HeSeta

HeSeta ry on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa – riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
http://www.heseta.fi/

Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheet ry:n tarkoituksena on toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.
https://sateenkaariperheet.fi/