Värikyniä ja lapsi raidallisessa paidassa

Kuinka olla maailman luotettavin ja turvallisin ope sukupuoleltaan moninaiselle lapselle?

1.       Luo lapselle turva liikuntatunneilla

Liikuntaan liittyy monia sukupuolisuutta korostavia tai paljastavia tilanteita. Vaatteiden vaihto, erilaiset fyysiset asennot tai vähäpukeisuus aiheuttavat monelle lapselle liikuntatunteihin liittyvää stressiä. Usein stressi on voimakkainta uimiseen liittyen. Luovuutta usein tarvitaan, kun kiinteistöjen vanhoihin puitteisiin järjestetään turvallinen pukutila sukupuoleltaan moninaiselle lapselle. 

Sukupuoleltaan moninaista lasta ahdistaa toistuvat muistutukset hänen sukupuolestaan. Jos tunneilla käytetään sukupuoleen perustuvia suoritustaulukkoja, auttaa lasta se, että hänen suorituksensa merkitään hänen kokemansa identiteetin mukaiseen taulukkoon tai taulukkoa ei pidetä oppilaiden nähtävillä lainkaan

Jos liikuntatunteja on mahdollisuus järjestää ilman sukupuoleen perustuvaa ryhmäjakoa, se vähentää sukupuoleltaan moninaisen lapsen valintaan ja sopeutumiseen liittyvää kuormitusta. 

2.       Kutsu lasta nimeltä

Nimi on tärkeä asia kenelle vain ja sukupuoleltaan moninaiselle lapselle voi olla erittäin merkittävä asia, että aikuiset puhuttelevat häntä hänen toivomallaan nimellä. Kouluyhteisön rento ja neutraali suhtautuminen uuteen kutsumanimeen on lapselle tärkeä asia, joka ei ole keneltäkään pois. Opettajan asiallinen ja hyväksyvä suhtautuminen uuteen nimeen voi estää lapseen kohdistuvaa kiusaamista luokkatoverien osalta.  

Kutsumanimi voidaan ottaa käyttöön ilman virallista nimenmuutosta ja kutsumanimi voidaan merkitä myös oppilastietojärjestelmään (esim. Wilma). Kutsumanimi on helppo ottaa käyttöön koulun arjessa tekemättä asiasta sen suurempaa numeroa. 

3.       Älä muistuta lasta turhaan syntymäsukupuolesta

Henkilötiedot ovat aina salassapidettäviä arkaluonteisia tietoja. Oppilaskorteissa usein on näkyvillä sukupuolimerkintä mies/nainen. Sukupuoleltaan moninaisille lapsille tämä tieto voi tuottaa stressiä “paljastumisesta” ja aiheuttaa ahdistusta lukiessa omia henkilötietojaan. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat olisi hyvä jakaa oppilaille suljetuissa kuorissa. 

Ryhmiä luodessa koulun arjessa ja esim. oppitunneilla voi lapsen oloa helpottaa se, ettei ryhmiä luoda suotta sukupuoleen perustuen, vaan ryhmäjaot tehdään muilla periaatteilla. 

5.       Luo hyvää yleistä ilmapiiriä ja puutu alistavaan kielenkäyttöön

Homottelu, huorittelu, tr**suttelu ja kaikki muu vastaava seksuaalisävytteinen alistava kielenkäyttö on valitettavan yleistä kaikissa ikäryhmissä. Alistavaan kielenkäyttöön puuttumalla ja arvostavaa kielenkäyttöä tukemalla voidaan viestittää sukupuoleltaan moninaiselle lapselle, ettei hän ole arvottomampi kuin muut eikä hänen tarvitse hävetä itseään. Arvostava kielenkäyttö luo kaikille lapsille ja aikuisille levollisen ja turvallisen tilan opiskeluun. 

6.       Anna lapsen käydä vessassa ilman stressiä

Jos koulujen tilat antavat myöten, sukupuolineutraali WC voi auttaa merkittävästi sukupuoleltaan moninaisen lapsen koulupäivää ja helpottaa vessakäynteihin liittyvää jännitystä. Lapsen jännittyneisyys vessassa käynteihin liittyy sekä siihen että hänen voi olla vaikea valita kumman sukupuolen vessaan menisi että siihen, kyseenalaistaako joku toinen oppilas tai opettaja tehdyn valinnan, syyttäen “väärässä vessassa” käymisestä. Yhteiset vessatilat luovat turvallisen koulupäivän kaikille. 

7.       Tue lasta kokeilemaan ja löytämään omat mielenkiinnon kohteensa

Vapaus kokeilla erilaisia rooleja ja leikkejä on lapsen oikeus. Mahdollisuus käyttää esimerkiksi kaikenlaisia askartelumateriaaleja tai olla koulunäytelmässä mitä vaan prinsessasta hirviöön on kaikille lapsille tärkeä avain luovuuteen, itseilmaisuun ja rohkeuteen. Se vahvistaa myös eläytymiskykyä sekä empatiaa. Sukupuoleltaan moninaiselle lapselle vapaa leikki ja roolinotto antaa hyväksyvän signaalin siitä, että hänen kokemuksensa ja toiveensa ovat arvokkaita. 

8. Luo luottamussuhde lapseen, tee yhteistyötä läheisten kanssa

Sukupuoleltaan moninaiset lapset ovat yksilöitä siinä missä kaikki muutkin lapset. Heidän  kokemusmaailmansa on yksilöllinen. Toiveet, tarpeet, tulkinnat ja järjestelyitä vaativat asiat selviävät parhaiten keskustelussa lapsen kanssa. Luottamussuhteen sisällä lapsi pystyy olemaan avoin ja tukeutumaan aikuisiin vaikeissakin tilanteissa. 

Sukupuoleltaan moninaisen lapsen perheen ja huoltajien kuuntelu on tärkeää. Joskus on kuitenkin niin, että lapsen sukupuolen moninaisuus on huoltajillekin hämmentävää ja ristiriitoja aiheuttava asia. Silloin on hyvä etsiä yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa tukea ja neuvoja tilanteeseen, esimerkiksi koulun moniammatillisesta yhteistyöverkosta. Lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja oikeus olla oma itsensä. Joskus parhaaseen tulokseen päästään moniammatillisella pohdinnalla.