Tyttö nojaa aitaan värikkäissä vaatteissa

15 harhaanjohtavaa argumenttia blokkerihoidoista

Blokkerihoidosta liikkuu runsaasti harhaanjohtavaa ja suorastaan pahantahtoista tietoa. Tämä teksti on alun perin ilmestynyt Growing Up Transgender -blogissa. Kiitämme, että saimme kääntää tekstin myös suomeksi! Käännöstä kirjoittajien luvalla on lyhennetty ja viimeisiä viittä on sovellettu Suomen olosuhteisiin sopivammaksi esim. jättämällä pois viittaukset Iso-Britannian julkiseen keskusteluun. Kuva: Sharon McCutcheon.

1. ”Blokkerihoito on uutta, eikä sitä ole vielä tutkittu”

Blokkerihoitoa on käytetty transnuorilla jo vuodesta 1988 alkaen, ja erilaisia seurantatutkimuksia on tehty jo yli 20 vuotta. Tutkimustuloksia yli 30 akateemisesta tutkimuksesta on tiivistetysti englanniksi esim. ällä.

2. ”Lapset ovat liian nuoria aloittamaan blokkerihoitoa”

Blokkerihoito transnuorilla aloitetaan murrosiässä, ei lapsuudessa. On myös kiinnostavaa, ettei samanlaista valtavaa vastustusta esiinny blokkerihoidon käytössä ennenaikaiseen murrosikään. Blokkerihoitoa käytetään murrosiän jarruttamiseen, mikä todellakin tarkoittaa sitä, että hoito aloitetaan murrosiän alkaessa.

3. ”Blokkerit ovat voimakkaita syöpälääkkeitä”

Blokkereita käytetään testosteronin ja estrogeenin tuotannon pysäyttämiseen, jolloin ne toimivat murrosiän pysäyttämisessä. Niitä voidaan käyttää myös sairastaessa sellaisia syöpäsairauksia, joita testosteronin ja estrogeenin tuotanto pahentaa. Blokkereiden nimittäminen syöpälääkkeiksi on harhaanjohtavaa pelottelua.

4. ”Blokkerihoito on peruuttamatonta”

Hoito on lääketieteellisesti ja fyysisesti peruutettavissa. Jos blokkerihoito lopetetaan, murrosikä jatkuu normaalisti. Toisinaan kritisoijat väittävät, että ”emme tiedä hoidon psykologisia vaikutuksia” tai että ”jos nuoret saavat blokkereita, he eivät voi enää palata ajassa taaksepäin aikaan ennen hoidon aloittamista”. Noh, aikakoneen keksimiseen asti ovat kaikki tekomme peruuttamattomia! Tämä on todella harhaanjohtava väite.

5. ”Ne ovat kokeellisia/niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi transnuorten hoidossa”

Lukuisia lääkkeitä ei ole alkujaan tarkoitettu käytettäväksi juuri siinä tarkoituksessa, jossa niitä nykyään käytetään. Tämä väite on harhaanjohtava ja todistettu seikkaperäisesti virheelliseksi esim. tässä artikkelissa.

6. ”Olemassa oleva näyttö hyödyistä ei ole tarpeeksi korkealaatuista”

Tutkimusten otoskoot ovat pieniä, sillä hyvin harvoja transnuoria on tähän mennessä hoidettu blokkereilla. Jos haluamme suurempia otoskokoja, meidän täytyy hoitaa useampia transnuoria.

7. ”Ei ole tehty satunnaistettuja vertailukokeita”

Lukuisat asiantuntijat ovat toistuvasti todenneet, että satunnaistetut vertailukokeet ovat epäeettisiä, eivätkä tässä yhteydessä toteuttamiskelpoisia. Jotkut ”kriitikot” ovat jopa vaatineet tehtäväksi sokkokokeita: ikään kuin tutkittavat transnuoret eivät itse huomaisi murrosikänsä edistymistä! Harhaanjohtavaa.

8. ”Luuntiheyden Z-arvo laskee, kun nuori saa blokkerihoitoa”

Luuntiheyden Z-arvon avulla verrataan luuntiheyttä odotettuihin iänmukaisiin ja syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisiin cis-nuorten normeihin. Luuntiheys kasvaa murrosiän aikana, joten blokkerihoitoja saavien nuorten luuntiheys ei nouse samaa tahtia kuin heidän ikätovereidensa. Näin heidän luuntiheytensä kasvu on hitaampaa ja laskee verrattuna cis-ikätovereihin. Murrosikä on siis se tekijä, joka saa luuntiheyden kasvamaan. Jos murrosikää viivästytetään, ei transnuoren luuntiheys luonnollisestikaan kasva samaa tahtia samassa iässä.

9. ”Emme tiedä hoidon vaikutuksista aivoihin”

Jälleen erittäin harhaanjohtavaa. On runsaasti asioita, mitä emme tiedä aivoista. Blokkerihoidon vaikutuksia on tutkittu monilla eri osa-alueilla: sen vaikutusta munuaisten toimintaan (hyvä), vaikutusta hyvinvointiin (kohentaa sitä), vaikutusta mielenterveyteen (kohentaa sitä), vaikutusta dysforiaan (pysyy samana, muuntohormonit vaikuttavat dysforiaan helpottavasti). Jopa sen vaikutusta toiminnanohjaukseen on tutkittu (ei negatiivista vaikutusta). Hyödyistä on runsaasti näyttöä, haitoista ei – ja päätökset tehdään nykytiedon perusteella.

10. ”Ei tehdä mitään ennen kuin on enemmän tutkimusta”

Tekemättömyys ei ole neutraali päätös. Murrosiällä on runsaasti haittavaikutuksia transnuorille. Blokkerihoidon on todettu olevan hyödyllistä. Hyödyllisen hoidon epääminen ei missään nimessä ole arvovapaa, neutraali ja eettinen päätös.

Muita esimerkkejä harhaanjohtamisesta:

11. Viittaukset vaihtoehtoisiin lähteisiin, kuten American College of Pediatricsiin.

12. Viittaukset transvastaisiin, vertaisarvioimattomiin mielipidekirjoituksiin täysin muiden alojen asiantuntijoilta — sekä transvastaisten, vertaisarvioimattomien mielipidekirjoitusten kirjoittaminen täysin vailla omaa asiantuntemusta asiaan.

13. Uutisointi, jossa jätetään mainitsematta kaikki selkeät, lukuisten luotettavien tutkimusten tukemat edut ajanmukaisesta blokkerihoidosta, kuten nuorten säästäminen vakavalta ahdistukselta ja tuskalta, nuorten syrjäytymisen välttäminen, nuorten selviäminen koulunkäynnistään sekä oppiminen, kasvaminen ja nuoruudestaan nauttiminen.

14. Sen jättäminen mainitsematta, että kansainvälinen lääketieteellinen konsensus on blokkerihoitojen puolella. Esimerkkeinä tästä kansainvälinen Endocrine Society, American Academi of Paediatrics, World Professional Association of Transgender Health ja lukemattomat muut tahot.

15. Viimeisenä esimerkkinä harhaanjohtavuudesta: Se, ettei tarkenneta sitä, onko haluttu lopputulos lääketieteellisen tuen sijaan vain sellaisen psykoterapian tarjoaminen tarjoaminen, jossa transnuoret “hyväksyisivät itsensä sellaisina kuin ovat”. Sellainen on kuitenkin ehetyshoitoa, jonka vaikutukset ovat tutkitusti äärimmäisen haitallisia, eikä modernissa lääketieteessä ole sille sijaa.